I dagarna har Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd beslutat att tilldela mäklaren Lena Persson i Karlstad en varning. Detta efter det att en köpare riktat kritik mot mäklaren i samband med marknadsföringen och försäljningen av sju tomter. Men det som inspektionen kritiserar mäklaren för är att hon inte på rätt sätt säkerställt köparens identitet. Detta trots att köparen skulle ha varit ”väl känd”. Det är den fjärde varningen mot en fastighetsmäklare i Värmland de tre senaste åren. Tidigare varningar har gällt bland annat en mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

”Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar att Lena Persson har utfört identitetskontrollen av den ena uppdragsgivaren med hjälp av ett ogiltigt pass. Den omständigheten att Lena Persson gjort gällande att uppdragsgivaren var känd for henne sedan tidigare har inte påverkat hennes skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens identitet vid etableringen av den nya affärsförbindelsen … ”, skriver inspektionen i ett beslut.

Bland de andra fastighetsmäklare som fått en varning av inspektionen de senaste tre åren räknas alltså även Mattias Wassberg som arbetar på Svensk Fastighetsförmedling i centrala Karlstad. Enligt en anmälare uppgav mäklaren att bostadsytan var cirka 142 kvadratmeter. Men taxeringsuppgifterna angav sedan boarean till endast 123 kvadratmeter och en biarea på 19 kvadratmeter.

Köparen kände sig därför lurad.

Mäklaren hävdade, enligt inspektionen, att han uppskattat boarean till 139 – 142 kvadratmeter. Han har även, enligt inspektionen, angett att det emellertid inte fanns något protokoll på den mätningen.

”Mattias Wassberg har på egen hand beräknat fastighetens boarea och lämnat en cirka uppgift i objektsbeskrivningen. Det har emellertid inte framgått av objektsbeskrivningen att den uppskattade boarean beräknats av honom. Han har i objektsbeskrivningen inte heller lämnat uppgiften om boarean från taxeringsinformationen, trots att den avviker från hans egen beräkning. Fastighetsmäklarinspektionen finner att detta står i strid med god fastighetsmäklarsed och är varningsgrundande”, skriver Fastighetsmäklarinspektionen i sitt beslut år 2016.

”Mattias Wassberg varnas för att han i objektsbeskrivningen inte har uppgett samtliga uppgifter om boarean som han har haft tillgång till.

År 2016 varnades även fastighetsmäklaren Bengt Walan i Värmskog. Enligt en anmälare hade en bardomsvän lovat denne att få köpa en strandtomt bestående av en hel udde. Man kom överens om en köpeskilling om 900 000 kronor. Bengt Walan skulle enligt uppgift ta hand om ”papperexercisen” åt säljaren. Men senare fick anmälaren reda på att barndomsvännen sålt till Bengt Walan istället. Anmälaren blev enligt uppgift chockad.

”Bengt Walan har ingått en överenskommelse om att förvärva ett område av en fastighet in anslutning till det skrivuppdrag som han tidigare har haft avseende en del av samma markområde. Fastighetsmäklarinspektionen anser därför att Bengt Walan har agerat i strid mot god fastighetsmäklarsed. Förseelsen utgör grund för en varning”, skriver Fastighetsmäklarinspektionen i ett beslut.

Förra året varnades fastighetsmäklaren Bengt Andersson i Arvika. En säljare vill inte att en del av en fastighet skulle tas med vid en försäljning. Det skulle ha meddelats muntligen till mäklaren. Men detta ska sedan inte ha tagits med i köpekontraktet.

Sedan 2015 har inspektionen även avskrivit 18 ärenden om fastighetsmäklare som är verksamma i Värmland.

HÅKAN FRISELL