Avsaknad av journaler, inga genomförda hälsobesök, och bristfällig dokumentation av vaccinationer. Det är några av de allvarliga brister som enligt uppgift upptäckts i den skolsjukvård som under flera år bedrivits på Umeå Montessoriskola i Umeå. Den nya rektorn på skolan och en nytillträdd skolsköterska har i dagarna gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. – Det är så allvarligt så vi valt att göra en anmälan, säger Maria Viksten, rektor på Umeå Montessoriskola.

Det var i samband med att Umeå Montessori med 59 elever i augusti förra året bytte ägare som bristerna upptäcktes. Skolan gick då från att ha varit ett Aktiebolag, Umeå Montessoriskola AB, till att bli ett personalkooperativ som heter Umedalens Montessorikooperativ ek. för.

En ny skolsköterska anställdes under hösten. Hon insåg snart att inte allt stod rätt till. Efter att ha gått igenom verksamheten gjorde hon och skolans rektor förra veckan alltså en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– För övervägande delen av eleverna så finns det alltså ingen dokumentation över huvud taget, säger skolsköterskan Cecilia Ek.

– Man har inte gjort längd och viktkontroller, man har inte dokumenterat ryggkontroller, och de hälsobesök som ska genomföras är inte genomförda.

Bristerna gör att elever med problem riskerar att inte fångas upp.

– Man kan tappa elever som har viktproblematik av olika slag. Det kan vara övervikt och det kan vara undervikt, säger Cecilia Ek.

– Om man inte kontrollerar ryggen så kan man tappa en elev med skoliosrygg.

Enligt rektorn omfattar bristerna även elevernas vaccinationsskydd.

– Vi vet inte om det är vaccinerat eftersom det saknas dokumentation, säger Maria Viksten.

Cecilia Ek berättar att hon bett den tidigare skolsköterskan om en överlämning efter det att den nya ägaren tagit över verksamheten. Men så blev det inte.

– När vi skulle träffas så ringde han bara och meddelade att han inte ville komma han hade ingen möjlighet, säger hon.

Vad säger du till föräldrar som kanske blir oroliga över det här?
– Jag beklagar det som har hänt. Vi kan inte göra något ogjort men vi måste åtgärda framåt så att det inte inträffar igen, säger Maria Viksten.

HÅKAN FRISELL

Fakta:

Bland annat detta har enligt skolan den nuvarande skolsköterskan uppmärksammat:
– avsaknad av BVC-journaler i ganska hög utsträckning
– bristfällig dokumentation av det som är utfört
– ej vaccinerat klassvis vilket innebär att alla inte fått vaccinet, ej heller gjort uppföljning.
– längd-, vikt- och ryggkontroller är ej gjort på några elever
– hörsel samt synscreening är ej gjort på någon elev
– inga hälsobesök är genomförda
– saknas dokumentation på de elever som, under BVC-tiden, fått diagnoser