Ett stödboende i Uppsala polisanmäls av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att utan tillstånd ha bedrivit stödboende för barn och unga. Det hela upptäcktes efter det att Hofors kommun placerat en ung man på boendet.

”Företrädarna för bolaget har varit väl medvetna om att det krävs tillstånd för att ta emot unga i ett stödboende”, skriver IVO i anmälan.

/Dagens Press