En legitimerade sjuksköterskan har efter en kortare tids anställning på en avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala med omedelbar verkan skilts från sitt yrkesutövande. Sjuksköterskan påstås ha stulit narkotika.

”Hon har påträffats med stora mängder från avdelningen stulen narkotika i sitt klädskåp samt är misstänkt för förfalskade namnunderskrifter och förfalskade uttag”, skriver verksamhetschefen på den aktuella avdelningen i en anmälan.

”Ärendet är polisanmält och ett narkotikainnehav av har överlämnats till polisen. Polisutredning är initierad.”

/Dagens Press