En läkare med utländsk bakgrund, som fick svensk läkarlegitimation av Socialstyrelsen förra året, har enligt en vårdcentral visat sig vara så opålitlig att han inte längre kan vara anställd där. Läkaren misstänks bland annat ha förfalskat journaler.

”Det mest allvarliga är att handledaren inte har kunnat lita på honom. Efter avslutad tjänstgöring har det visat sig att vissa journaluppgifter har varit falska … ”, skriver vårdcentralen i en utvärdering.

Mannen gjorde sin grundutbildning i Rumänien.

Två utvärderingar av läkaren som vårdcentralen gjorde förra året visar på stora brister i hans kunskaper.

Enligt vårdcentralen hade läkaren ”tydliga brister i medicinsk baskunskap” på vissa områden. På vissa områden var han väl kunnig. Läkare ska ha tidvis ha varit mycket känslig för kritik.

Läkaren kom ofta för sent och hade svårt att sköta sin arbetstid. Patienter kunde få vänta mer än en halvtimme på morgonen på att han skulle komma.

På grund av läkarens agerande har vårdcentralen valt att inte förlänga läkarens anställning. Region Jönköpings län har i dagarna anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

/Dagens Press