I maj år 2016 dök det upp två eritreanska flickor på Filipstads kommun. De sa att de hade rymt hemifrån. Båda flickorna var då under 18 år. Men istället för att direkt skickas tillbaka till sin mamma som bor i Tyskland behölls de i Filipstad. Nu snart två år senare, efter det att de bott på HVB, gått i skola och fått kompisar, ska de plötsligt utvisas till Italien.

– Vi undrar varför de över huvud taget har fått stanna i Filipstad. Det är ju två barn som har rymt från ett land till ett annat land, säger en vän till flickorna.

– Vad gör flickorna här? Nu har vi två flickor som mår så dåligt. Någonstans har det blivit något fel och flickorna får betala priset för det.

Enligt uppgift bor flickornas mamma och syskon i Tyskland. Alla har de tillfälliga uppehållstillstånd i Italien.

– Varför skicks inte barnen tillbaka till Tyskland där hon är? Om mina barn skulle rymma från mig oavsett varför så skulle jag förvänta mig att någon myndighet som hittar dem tar kontakt med mig.

De båda flickorna kom alltså till Filipstad år 2016 och placerades då på HVB för ensamkommande.

– Sedan har det bara rullat på. Vi kan inte hitta att man på något sätt har försökt att kontakta mamman, säger flickornas vän.

En av flickorna är nu över 18 år och det finns ett beslut från Migrationsverket att hon ska avvisas till Italien. Hon har emellertid avvikit och söks av polisen.

Den yngre flickan, som är 15 år gammal och bor på ett HVB-hem i Filipstad med äldre pojkar, ska också hon snart avvisas till Italien.

Filipstads kommun menar att man bara hjälpt flickorna efter det att Migrationsverket fattat sina beslut.

– Jag kan inte uttala mig i det enskilda ärendet. Men när Migrationsverket fattar beslut om att barnen inte får stanna i Sverige då har vi på socialtjänsten bara ansvaret att se till att de har någonstans att bo under tiden, säger Johanna Elfgren, ifo-chef barn och unga, Filipstads kommun.

Men om de har ett tillfälligt uppehållstillstånd i ett annat land, varför skickas de inte tillbaka direkt?
– Det är en bra fråga tycker jag och det är egentligen bara Migrationsverket som kan svara på den frågan. För det är de som ansvarar för att de ska flyttas till det land som är aktuellt.

De kan få stanna i Sverige i åratal?
– Så kan det tyvärr se ut ibland, säger Johanna Elfgren.

Bengt Sjöberg är pastor i Filipstad och har i decennier engagerat sig i flyktingfrågor. Han är rädd för att flickorna ska fara illa och hamna på gatan i Italien. Han får inga bra svar från myndigheterna varför det har blivit som det blivit med flickorna.

– Det är därför jag har engagerat mig. Men jag har känt mig så förtvivlad att jag står och slår och inte vet var jag ska slå någonstans. Det är den ena myndigheten efter den andra. Jag får inte några fakta alltså, säger han.

– Jag har jobbat ideellt i 30 år med flyktingar och lärt mig att skriva inlagor och överklaganden. Men det här är ett väldigt märkligt ärende.

Vad tycker du är märkligt i ärendet?
– Det är så att jag brukar kunna få ut handlingar. Inga som helst problem. Men jag har stött på patrull, säger Bengt Sjöberg.

Saken kompliceras också av att flickorna tillsammans med sina andra syskon och sin mamma enligt uppgift år 2012 sökte asyl i Sverige fastän de redan hade fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Italien. De fick då avslag av Migrationsverket.

– Då träffade jag flickorna och deras mamma och småsyskon i kyrkan. De kom några gånger, säger Bengt Sjöberg.

Trots det fick alltså de två flickorna stanna i nu snart två år i Sverige efter det att de anlände igen år 2016. Att de svenska myndigheterna inte kontaktat flickornas mamma reagerar Bengt Sjöberg mot.

– Jag hade tänkt att eventuellt göra en JO-anmälan men jag väntar tills jag vet vem jag ska rikta den emot, säger han.

– Jag funderar på om man på Filipstads kommun och lokalt på Migrationsverket inte kände till att flickorna omfattades av Dublinförordningen.

Bengt Sjöberg tycker att det bästa vore om flickorna trots allt fick stanna i Sverige.

– De har etablerat sig i Sverige och tyr sig till varandra. Det bästa för dem borde väl vara att få stanna i Sverige och leva ett självständigt liv, säger han.

Den ansvariga handläggaren på Migrationsverket i Karlstad meddelar att hon avböjer att kommentera ärendet.

HÅKAN FRISELL

Dagens Press har kontaktat både P4 Värmland och Värmlands Folkblad om att publicera historien om flickorna. Båda tackade nej. De sade sig inte ha inte tid eller resurser.