I samband med att Försäkringskassan kontaktat Migrationsverket har det enligt uppgift upptäckts att en person som arbetar på assistansbolaget Assist Kompaniet Svea AB saknar arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Assistenten har från och med 2 mars 2017 inte rätt att arbeta i Sverige. Assistenten har arbetat 60 timmar och 10 minuter aktiv tid samt 31timmar och 20 minuter väntetid hos … under december 2017”, skriver Försäkringskassan i en anmälan till IVO.

/Dagens Press