LEDARE Livsmedelsverket lät förra året analyslabbet Mikrolab i Stockholm utföra cirka 30 000 salmonellanalyser på prover från svenska slakterier. Men FoodMonitor har nu kunnat avslöja att labbet inte lyckades hitta ett enda prov som var salmonella-positivt och att handläggare på både Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, slagit larm om misstänkta oegentligheter redan på våren 2014. Foto: Hanna Dunder/SVA

I en rapport som handläggare på Livsmedelsverket själva färdigställt i december förra året slås fast att provhanteringen på Mikrolab hade stor brister.

Och i början av detta år upptäcker SVA ett antal falska provsvar från Mikrolab. De positiva analyssvar från salmonellanalyserna som Mikrolab började leverera, efter det att de blev varse om kritiken av deras analyser under 2014, kan enligt SVA helt enkelt inte vara korrekta.

Istället menar SVA att det var Mikrolab själva som kontaminerat proverna med salmonella.

Läs mer: SVA: Mikrolab levererade falska provsvar

Men trots det låter Livsmedelsverket, förbluffande nog, Mikrolab fortsätta att analysera salmonellaprover.

Det är en skandal. Alla cirka 30 000 analyser som Mikrolab utförde förra året måste anses vara helt värdelösa. Det innebär också med största sannolikhet att salmonellasmitta ute på slakterierna inte upptäckts. För handläggare på Jordbruksverket och SVA säger till FoodMonitor att man alltid får ett visst antal positiva provsvar per år.

Det är mycket skrämmande att Livsmedelsverket inte kontrollerade den förmåga Mikrolab hade att analysera salmonellaprover i samband med upphandlingen av analyserna eller innan man började skicka prover.

Och när Livsmedelsverket inser att allt inte står rätt till så drar man inte i handbromsen. Livsmedelsverket och SVA besöker förvisso labbet under sommaren förra året. Men Mikrolab får alltså fortsätta analysera prover i samma takt.

Det är helt oförlåtligt att man då inte skickade prover preparerade med salmonella för att testa labbets förmåga.

Att skicka preparerade prover för att testa labb är så grundläggande att man häpnar över Livsmedelsverkets agerande. Kanske det är strukturellt fel i deras organisation som gör att man inte klarade av att hantera den uppkomna situationen?

Livsmedelsverket konstaterar alltså i rapporten i december förra året allvarliga brister på Mikrolab.

Och en handläggare på SVA förklarar på ett mycket bra sätt hur de då uppfattade läget:

"Jag har läst protokollet från Livsmedelsverkets besök på Mikrolab. Det är en rapport som bekräftar den allvarliga situation vi befinner oss i. En kedja är inte starkare än den svagaste länken, därmed har vi ett kontrollprogram som tyvärr inte fungerar. Ett laboratorium som analyserar prover från det programmet ska kunna ha tillräckligt med kunnig personal samt kunskap om hur dessa prover analyseras, hur plattor avläses och kolonier konfirmeras. Vi kan inte ha ett laboratorium som är under inlärning. Det laboratorium som anlitas måste kunna detta redan innan uppdraget ges. Det är väl klart att kontraktet inte kan förlängas."

Men trots det förnyar Livsmedelsverket kontraktet med bolaget senare samma månad.

Och i början av detta år upptäcktes alltså falska provsvar från Mikrolab. Det verkar mycket misstänkt att Mikrolab inte hittar någon salmonella i cirka 30 000 prover förra året, men i början av detta år hittar man plötsligt 12 stycken positiva isolat.

Fuskade Mikrolab och tillsatte salmonellabakterier till proverna för att få till ett bättre utfall? Det är en obehaglig tanke men man måste ställa sig frågan. Kontraktet på analyserna från Livsmedelsverket är värt cirka 2.4 miljoner per år vilket är mycket för ett bolag som bara omsätter runt 12 miljoner kronor.

UPPDATERAD 2015-09-16

Enligt nya uppgifter betalade Livsmedelsverket 1 097 440 kronor till Mikrolab för analyser inom det nationella kontrollprogrammet förra året. Priset per analys var 190 kronor.

Under denna sommar skickade Livsmedelsverket ett brev med ett antal krav på åtgärder till Mikrolab. Bolaget tycks i sitt svar för några veckor sedan inte medge att det finns några allvarliga brister i deras verksamhet, men man går trots det med på vissa förändringar. Det nöjde sig Livsmedelsverket återigen med.

Att Livsmedelsverket inte klarar av sitt uppdrag när det gäller analyser av salmonella är plågsamt uppenbart. Det är hög tid för Jordbruksverket och SVA att sätta ner foten ordentligt och deklarera att man inte accepterar Livsmedelsverkets och Mikrolabs agerande, eller inkompetens om man så vill.

De slakterier och djurbönder som drabbats av de felaktiga analyssvaren borde kräva rejäla skadestånd. Bevisen på vad som förekommit är lättillgängliga i form av rapporter och mejl mellan myndigheterna.

Det är också tydligt att det även i det här fallet saknas tillräcklig intern styrning inom Livsmedelsverket. Att problem av den här arten inte omgående löses på ett professionellt sätt är bekymrande.

Detta fall är ett ytterligare exempel på att myndighetens generaldirektör tappat kontrollen över sin organisation. Han borde bytas ut.

HÅKAN FRISELL