KOMMENTAREN: Under det senaste året har FoodMonitor avslöjat allvarliga oegentligheter på slakteriet Kronfågel Valla i Valla. Det har varit frågan om allt från hög dödlighet i transporter av kycklingar till slakteriet till brister i arbetsmiljön.

Företagets ledning har den senaste tiden visat sig ovillig att kommentera problemen. Det är inte ovanligt att ett slakteri vill undvika publicitet. Men i det här fallet ägs slakteriet av det börsnoterade företaget Scandi Standard (SCST).

Seriösa börsbolag brukar vara måna om en bra relation med media. Inte så Scandi Standard. Bolaget svarar numer inte på mejl. Det tycks inte att gå att få tag på vd:n på telefon.

Så vad är det egentligen för fel på Kronfågel? Aktieägarna i Scandi Standard borde nog ta reda på det. Inte minst fjärde AP-fonden som förvaltar svenskarnas pensionspengar.

HÅKAN FRISELL

Granskningen av Kronfågel:

Kronfågel klarade inte ny inspektion

Ny olycka på Kronfågel

Föreläggande med vite mot kycklingslakteri

Rädslan på Kronfågel

Inspektör: anställda på slakteriet Kronfågel Valla är rädda

Nya fall av hög transportdödlighet på Kronfågel

”Dödligheten har gått upp i snitt på transporterna”

Ovanligt många rapporter om hög transportdödlighet på Kronfågel Valla