Lagring

All information som till exempel namn, adress och e-post lagras hos Dagens Press (Pappersnytt).

Betalning

Prenumerationen på Dagens Press Plus betalas kontant via faktura. Moms är inkluderat i priset. Betalningen går till firman Pappersnytt som administrerar Dagens Press Plus (F-skattesedel finns). Prenumerationserbjudandet gäller enbart näringsidkare med fakturaadress i Sverige eller privatpersoner boende i Sverige.

Upphovsrätt

Texter, bilder och grafik skyddas av upphovsrätten och får inte kopieras eller spridas.

Registrering

All information du lämnar i samband med din registrering måste vara korrekt och du ansvarar själv för att hålla den uppdaterad vid förändringar.

Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och inte avslöjas för obehöriga.

Laglig användning

Du ansvarar för att all din användning av Dagens Press Plus sker i enlighet med dessa villkor, särskilda villkor för enskilda tjänster, lagar och allmänt accepterade normer.

Tillgänglighet

Dagens Press Plus kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Dagens Press Plus kommer i möjligaste mån att förse dig som användare med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. Pappersnytt ansvarar dock inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Dagens Press Plus inte kan användas på avsett sätt.

Pappersnytt kan utan förvarning och med omedelbar verkan, stänga eller begränsa din tillgång till Dagens Press Plus, om det upptäcks, eller finns skäl misstänka, att du använder Dagens Press Plus i strid med dessa villkor, inklusive det avsedda ändamålet, särskilda villkor för enskilda tjänster, lagar och allmänt accepterade normer för användningen.

Uppsägning

Förutom uppsägning eller avstängning på grund av brott mot dessa villkor, kan Pappersnytt säga upp ingånget avtal om man beslutar att avbryta Dagens Press Plus eller om det finns saklig grund för uppsägning. Erlagd prenumerationsavgift återbetalas i sådana fall inte. 

Uppsägning från Pappersnytt:s sida sker i sådant fall genom ett meddelande till din registrerade e-postadress.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Vid uppsägning upphör abonnemanget vid utgången av den senast betalade perioden. Någon återbetalning av erlagd abonnemangsavgift sker alltså inte.

Ångerrätt

Vid avtal som träffas på distans har du som prenumerant på Dagens Press Plus ångerrätt enligt lag. Det betyder att du har rätt att säga upp avtalet och få tillbaka den betalning som du erlagt. Ångerrätten gäller i fjorton (14) dagar från det att du tecknat en prenumeration på Dagens Press Plus.

För att utnyttja ångerrätten ska Dagens Press meddelas via e-post, telefon, eller brev, inom ångerfristen. Ångerrätten gäller inte för näringsidkare.

Läs mer om ångerrätten här: http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Angerratt/

Dagens Press Plus nyhetsbrev

Registrerade användare på Dagens Press Plus kan få tillgång till ett nyhetsbrev som skickas till angiven mejladress. Nyhetsbrevet skickas ut när så beslutas av redaktionen. Nyhetsbrevet är huvudsakligen avsett för prenumeranter på Dagens Press Plus. Vill du inte mottaga nyhetsbrevet skickar du enklast ett mejl till kundtjänst.

Kundtjänst

Frågor eller problem? Kontakta oss på telefon 070-7749333 eller skriv till redaktionen @ dagenspress.se.