li30

KOMMENTAREN: Den 31 mars berättade FoodMonitor om att EU-kommissionen larmade om en hög halt av mögelgift i russin av märket Belbake sultans från Turkiet som såldes i butikskedjan Lidl:s butiker. Lidl återkallade russinen i Finland den 8 april. I Sverige skedde återkallandet en vecka senare. Lidl tycks alltså i onödan ha riskerat svenska och finska konsumenters hälsa.

Att allt inte står rätt till med Lidl:s agerande tipsade en orolig konsument FoodMonitor om i dagarna. Och oron är befogad.

Enligt det europeiska livsmedelslarmet så innehåller de nu återkallade russinen 23.93 mikrogram ockratoxin A per kilo. Det är mer än dubbelt så mycket som den högsta tillåtna halten inom EU.

De giftbelastade russinen har sålts i 11 länder inom EU.

Så här rapporterade FoodMonitor den 31 mars om larmet: Cancerframkallande mögelgift i torkade turkiska russin på Lidl

Men av någon anledning släpar Lidl fötterna efter sig och gör ett återkallande i Finland först den 8 april.

Läs mer: http://www.evira.fi/portal//2881/?bid=4521

Ännu mer upprörande är att man sedan väntar ytterligare en vecka innan produkten återkallas i Sverige. Då går Lidl ut med informationen på sin egen webbplats, och får även den publicerad på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer: http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/aterkallanden/lidl-aterkallar-russin-pa-grund-av-mogelgift/

Det är inte första gången russin av märket Belbake sultans innehållit för mycket mögelgift. Den 17 september förra året gjorde svenska Lidl ett liknande återkallande. Då innehöll russinen 15.6 mikrogram ockratoxin per kilo. Även det över EU:s gränsvärde.

Det är oursäktligt att Lidl inte omedelbart återkallar giftinnehållande russin samtidigt från alla sina butiker inom EU.

Dagens Press har sedan den 30 mars sökt Lidl för en kommentar.

HÅKAN FRISELL

Bilden: Russin av märket Belbake sultans. Dessa har ett annat bäst före datum än de giftinnehållande och omfattas inte av den aktuella återkallelsen.