LEDARE: Ägarna och ledningen för Skövde Slakteri agerar mycket underligt. Istället för att rätta till brister i arbetsmiljön och hanteringen av bland annat slaktkroppar så verkar man vilja slå så hårt man kan mot anställda på Livsmedelsverket.

Problemen i verksamheten går djupt och har eskalerat de två senaste åren. Vi har hört från officiella veterinärer och officiella assistenter som beskrivit Skövde Slakteri som ett bolag som systematiskt tycks utöva otillbörliga påtryckningar på statliga tjänstemän.

Men de senaste två månaderna har det blir mycket värre.

Anklagelserna från bolagets vd Ove Konradsson haglar mot en myndighet som han beskriver som kvinnofientlig. Detta efter det att man bland annat hållit ett omstritt möte.

Läs mer: Skövde Slakteri: Livsmedelsverket har ett kvinnofientligt synsätt

Ove Konradsson verkar inte heller kunna släppa den upplevda oförrätten i samband med att ett skyddsombud lade skyddstopp och därmed stoppade verksamheten på slakteriet i november förra året. Det märkliga var att stoppet bara varade i drygt en timme.

Nu kräver Skövde Slakteri ersättning av Livsmedelsverket för stoppet. Men bara den tanken att Livsmedelsverket skulle vara ersättningsskyldigt för ett skyddsstopp är naturligtvis helt befängt. Skyddsombud agerar i samråd med Arbetsmiljöverket.

Läs mer: Skövde slakteri begär 766 975 kronor i skadestånd av Livsmedelsverket för felaktigt stopp

Läs mer: Livsmedelsverket nekar Skövde slakteri 766 975 kronor i skadestånd

Men hur vridet Skövde Slakteris agerande mot Livsmedelsverket än är så ska man komma ihåg att Ove Konradsson fått tillstånd till det från huvudägaren. Det berättade tidigare Tommy Ögren, som äger 80 procent av aktierna i Skövde Slakteri, för FoodMonitor.

Men nu får det räcka. Personal från Livsmedelsverket skadar sig på sin arbetsplats.

Läs mer: Omfattande problem med arbetsskador bland Livsmedelsverkets personal på Skövde slakteri

Detta faktum är extremt besvärande både för slakteriet och för myndigheten.

Men så finns också frågan om djurskyddet. FoodMonitor har i flera artiklar berättat om problemen hos leverantörerna och transportörerna.

Mest förvånande i dagsläget är emellertid att Livsmedelsverket inte får gehör från Skövde Slakteri när det gäller att åtgärda avvikelser. Det är en ohållbar situation. Livsmedelsverket säger att de nu hoppas på att Arbetsmiljöverket ska vidta åtgärder.

Men det är ett utomordentligt svagt agerande från Livsmedelsverkets sida.

Det kan på sikt få förödande konsekvenser för den svenska köttindustrin som är beroende av det mervärde som den, i jämförelse med andra länder, hårda kontrollen som Livsmedelsverket utför ger.

Och varför agerar inte Skövde Slakteri:s kunder? Men man kanske inte ska vara så förvånad över det. De har tidigare inte heller brytt sig speciellt mycket om problemen med djurskyddet eller kontamineringen av slaktkroppar. Åtminstone inte om man ser till vad de sagt, eller rättare sagt inte sagt, offentligt.

Det är det värt att notera att både Coop och ICA säljer kött som kommer från Skövde Slakteri.

Butikskedjorna säger att de följer utvecklingen på slakteriet. Men vad behövs egentligen för att de ska säga stopp? Räcker det inte med att personal skadas, slaktkroppar kontamineras, och att det råder en infekterad konflikt mellan Skövde Slakteri och Livsmedelsverket? Brukar det inte heta att leverantörer till Coop och ICA ska följa lagar och bestämmelser? De CSR-flosklerna avslöjas nu för konsumenterna.

Sammantaget kan slutsatsen inte bli annan i dagsläget än att Skövde Slakteri borde stängas.

Det är för övrigt något ledningen på slakteriet redan tror att myndigheten vill.

Läs mer: Skövde slakteri: Livsmedelsverket har fört på tal att "stänga slakteriet"

Läs mer: Livsmedelsverket beklagar kommentarer om att Skövde slakteri ska stängas

HÅKAN FRISELL

Dagens Press-Fakta:

Skadad personal på Skövde Slakteri:
Ännu en officiell assistent skadad på Skövde Slakteri

Officiell assistent skadad på Skövde Slakteri

Två fingrar kapades på Skövde Slakteri

Anhopning av arbetsskador bland Livsmedelsverkets veterinärer på Skövde slakteri

Urval av djurskyddsärenden som upptäckts på Skövde Slakteri:
Invuxet horn upptäckt på Skövde slakteri

Livsmedelsverket åtalsanmäler djurbonde

Stut med invuxet horn levererad till Skövde slakteri

Djurbonde i Kristinehamn skickade högdräktig ko till Skövde slakteri – åtalsanmäls

Värmländska bönder skickade högdräktiga kor till slakt

Djurbonde levererade höggradigt avmagrad ko till slakt

Kalvfoster-tvillingar dumpade på lastbrygga

Om Livsmedelssäkerheten på Skövde Slakteri:
Föreläggande mot Skövde slakteri – riskerar 100 000 kronor i vite varje månad

Livsmedelsverket: Bristande rutin på Skövde slakteri

Veterinär: felaktigt hanterade förorenade djur på Skövde slakteri

Livsmedelsverkets slarv på Skövde Slakteri:
Skövde slakteri vill ha skadestånd – Livsmedelsverket ber om ursäkt

Konflikt mellan Livsmedelsverket och Skövde Slakteri om avgifter:
Skövde Slakteri ifrågasätter Livsmedelsverkets höjda avgifter

Åtalsanmälan mot Skövde Slakteri:
Skövde Slakteri åtalsanmäls för blodvatten

Skövde Slakteri Aktiebolag.
Ägs till 80 procent av Tommy Ögren, enligt Skövde Slakteris webbsida. Vd Ove Konradsson äger, enligt den senaste uppgiften FoodMonitor har fått, 200 aktier.
Omsättning: 1.2 miljarder kronor (2014).
Resultat före skatt: 1.1 miljoner kronor.
Antal anställda: 119.

Skövde Slakteri äger 21.7 procent i Svenska Köttföretagen AB.

CSR: Corporate Social Responsability.

Foto: Livsmedelsverket.