LEDARSTICK Situationen med den giftkontaminerade maten från Turkiet är ytterst bekymmersam. EU-kommissionen har notifierat landet inte mindre än 50 gånger det senaste halvåret när det handlar om förekomst av mögelgiftet aflatoxin.

FoodMonitor har tidigare berättat om att importen från Turkiet tagit fart de senaste tre åren – och att detta medför allvarliga hälsorisker.

Men att EU-kommissionen notifierat så många gånger för aflatoxin utan att det sker någon förbättring är slående.

Så sent som i dagarna stoppades en kontaminerad sändning till importören Aktiebolaget Bodén & Lindeberg i Täby.

Det är enorma mängder mat som kontaminerats och som nu förgiftar de europeiska konsumenterna. Och det handlar inte bara om aflatoxin, eller ochratoxin som också kan förekomma i turkiska livsmedel. Bekämpningsmedel är ett annat stort problem.

I många fall upptäcks kontamineringen alldeles för sent och de drabbade svenska företagen har ingen chans att återkalla innan livsmedlen blir uppätna av intet ont anande svenska konsumenter.

Att det europeiska systemet för livsmedelskontroll fungerar mycket dåligt är ingen nyhet. Det finns många exempel där gift eller bekämpningsmedel larmas om inom EU tre till sex månader efter det att prover tagits och analyser genomförts.

Vid det laget har befolkningen redan fått i sig gifterna.

Livsmedelsverket har förvisso ett nationellt kontrollprogram där man gör stickprov, vilket är mycket lovvärt. Men programmet är underfinansierat och räcker inte på långa vägar. Här behöver departementet skjuta till mer pengar.

Och varför inte knyta samman labben på Läkemedelsverket och Livsmedelsverket. Då skulle vi kunna få en labbkompetens i världsklass.

Istället får i dagsläget den svenska dagligvaruhandeln lita till de garantier som utländska företag ger.

När det gäller Turkiet så har den fasaden nu rämnat helt.

I ett normalt fungerande demokratiskt samhälle skulle journalister belysa bristerna och därigenom åstadkomma en förbättring. Men diktaturen i Turkiet tillåter inte att journalister gör sitt jobb.

Det går helt enkelt inte att lita på några utfästelser som turkiska företag eller myndigheter gör när det gäller livsmedelssäkerhet.

Därför bör Sverige, som det ser ut i dagsläget, stänga gränsen för turkiska livsmedel. Men det hade förutsatt att vi hade kontroll över den.

/FoodMonitor

LÄS OCKSÅ: Omfattande problem med mögelgift i livsmedel från Turkiet

LÄS OCKSÅ: Importen från Turkiet tar fart – och medför allvarliga hälsorisker