LEDARSTICK Produkter från Kina som stinker av kemikalier och som inte analyseras. Kritik från myndigheter. Och anställda som klagar på kemikalieutsläpp och dålig ventilation i butik. Den populära butikskedjan Clas Ohlson är på god väg att tappa kontrollen över sin verksamhet.

Clas Ohlson är en favoritbutik för många svenskar. Bolagets marknadsföring är i toppklass och deras kundkontakt är alert när det kommer till enkla klagomål. Bolagets policy verkar vara att snabbt och smärtfritt för konsumenter ersätta defekta varor direkt i butik.

Men hanteringen därefter är mindre bra. För i fall som Dagens Press undersökt så är instruktionen till personalen i butikerna att på plats destruera och slänga det som reklameras. Det verkar som om bolaget anser att det kostar för mycket att utreda vad som gått fel. Speciellt kanske som det ofta är frågan om varor med lågt värde. Men det gör också att Clas Ohlson inte kan stoppa felaktiga batcher där kemikalier utgör en risk, utan fortsätter exponera konsumenter för dessa.

Och gräver man lite djupare så framträder fler allvarliga problem.

Men låt oss börja med köksutrustning. Närmare bestämt osthyvlar.

KÖKSUTRUSTNING

Enligt vad Dagens Press erfar så tycks de ha haft en inbyggd livslängd på cirka ett år. Dagens Press har exempel på tre sådana fall. Att bygga in livslängder i produkter är ett otrevligt sätt för bolag att öka sin omsättning. Få konsumenter klagar nog på detta när det handlar om en osthyvel som kostar runt 30 kronor. Och hur ofta sparar man kvitto från ett sådant köp?

Det är dåligt av Clas Ohlson att inte plocka bort den här typen av undermåliga produkter ur sitt sortiment.

Men det är inte bara köksprodukter som Clas Ohlson har problem med. Dålig kontroll på kemikalieinnehållet i produkter verka vara en trend inom bolaget.

UPPBLÅSBARA MADRASSER

cl52

En konsument köpte nyligen att uppblåsbar luftmadrass av märket Asaklitt i en av Clas Ohlsons butiker. Madrassen stank av kemikalier.

”Madrassen luktade PVC så starkt att jag lät den vädras vid öppet fönster i ett eget rum en natt. Dagen därpå upplevde jag att hela rummet luktade mer än dagen innan och jag gjorde mig av med madrassen. Efter flera dagars fortsatt vädrande luktar rummet fortfarande oerhört starkt av PVC. Är inte allergisk men orolig. Vad är det som har släppts lös och hur får jag bort det tror ni?”, skriver en konsumenten i en anmälan till Kemikalieinspektionen.

Dagens Press har undersökt fyra andra uppblåsbara enkelbäddar och en dubbelbädd av det märket. Samtliga stank av kemikalier. Det var nästan svårt att vara i samma rum som den uppblåsta madrassen. Problemet minskade över tid men kemikalielukten var kraftig även efter tre veckor. Madrasserna börjar också att läcka luft efter bara en kort tid. Så kvaliteten i materialet verkar undermålig.

Dagens Press har meddelat detta till Clas Ohlson men bolaget tycks inte vara intresserat av att utreda vad som gått fel i produktionen, som sker i Kina. Man påstår sig inte heller hört om några klagomål om produkten.

”Nej, jag har inte hört att vi skulle ha fått den här typen av klagomål på den aktuella produkten tidigare. Jag har nu även gått igenom vår reklamationsstatistik från det senaste året och hittar inga sådana fall. Vad gäller det aktuella fallet finns vad jag förstår ingen produkt att utreda då kunden valt att slänga den”, skriver Niklas Carlsson, informationschef Sverige på Clas Ohlson, i ett mejl.

Dagens Press har erbjudit Clas Ohlson att undersöka en madrass som finns sparad. Men Niklas Carlsson har valt att inte svara på det mejlet.

LIMPISTOLEN

cl30

Men det är inte bara för luftmadrasserna som luften nu går ur Clas Ohlson. Dagens Press har stött på en annan produkt med liknande problematik. Det är en limpistol av märket Cocraft. Även den stank av kemikalier. Själva limpistolen och insidan på förpackningen kändes oljig att ta på. Vi gick till en av Clas Ohlsons butiker och bad en anställd ta fram en oöppnad förpackning av samma batch. När den anställde öppnade förpackningen på glänt så märktes direkt den onormala och starka kemikalielukten.

Det enda sättet att ta reda på om avgivningen av kemikalier utgör en risk för konsumenters hälsa är att göra en kemisk analys på ett ackrediterat laboratorium. En bra analys kostar några tusen kronor att göra. De flesta seriösa tillverkare har emellertid egna labb och gör rutinmässigt den typen av analyser. Men Clas Ohlson svarar inte på frågor om man bett tillverkaren in Kina om en sådan analys.

TAKKROKEN

Konsumenter riskerar att skadas av Clas Ohlsons produkter även på andra sätt. Förra månaden köpte en konsument en takkrok med dubbelhäftande tejp på Clas Ohlson.

”Det är en magnetplatta med klister på baksidan som kan sättas på väggar och i tak, och det sitter en magnet med en krok på plattan som klistras fast. Produkten hävdar att den kan bära 10 kilo. Produkten, inte själva magneten utan klistret, lossnade från mitt tak. Jag hade hängt upp en kruka i konstruktionen och när den föll fick jag den på axeln … På förpackningen står det inte hur länge man ska vänta innan man hänger upp något i kroken men jag väntade över 24 timmar så därav min anmälan. Jag väntade i över ett dygn innan jag hängde något i kroken trots att inga rekommendationer står på förpackningen. Produkten ska klara av 10 kilo och jag har vägt min kruka med växt i och den väger inte ens hälften av det”, skriver konsumenten i en anmälan till Konsumentverket.

Clas Ohlson säger sig inte känna till anmälan till Konsumentverket. Man verkar inte heller gjort någon ansträngning för att få läsa den. Vem som helst kan vända sig till myndigheten för att få ut anmälan.

”Det är självklart beklagligt om en kund skadats på något sätt men jag känner inte till den anmälan du nämner. Vi har dock en väl fungerande kundtjänstorganisation för att fånga upp klagomål och andra synpunkter från våra kunder”, skriver Niklas Carlsson.

SANKTIONSAVGIFT TILL KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Tidigare i år beslutade Kemikalieinspektionen att påföra Clas Ohlson en miljösanktionsavgift på 20 000 kronor. Bolaget hade enligt myndigheten inte tillräcklig information på tre produkter av märket Asaklitt.

ARBETSMILJÖVERKET UPPTÄCKER BRISTER

Även Arbetsmiljöverket har kritik mot Clas Ohlsons verksamhet.

Vid den senaste inspektionen förra månaden upptäcktes brister.

”Vid inspektionstillfället kunde ni inte redovisa en tydlig och skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av teamledare eller andra arbetstagare. Detta medför att arbetstagarna inte vet med full säkerhet vem som ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall i er verksamhet”, skriver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande till bolaget.

Det finns också brister i hur bolaget rapporterar händelser.

”En fungerande tillbudsrapportering gör det möjligt att hitta risker i arbetsmiljön innan något allvarligt händer. Vid inspektionen framkommer det att ni har rutiner för att rapportera tillbud men det är otydligt hos arbetstagarna vad som ska rapporteras som tillbud till arbetsgivaren. Ansvarig chef får då inte kännedom om de tillbud som inträffar och kan inte uppfylla sin utredningsskyldighet med att undersöka och riskbedöma de tillbud som uppstår i verksamheten. Detta innebär att arbetstagarna utsätts för onödiga risker och situationer som kan leda till ohälsa och olycksfall”, skriver Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kräver svar från Clas Ohlson gällande de upptäckta bristerna senast den 27 februari nästa år.

KEMIKALIELÄCKAGE

cl20

En händelse som bekräftar de bristande arbetsmiljörutinerna gäller de kemikalieskåp som står i Clas Ohlsons butiker. En anställd i en butik berättar att varje gång personaler öppnar dörren till skåpet, som inte är ventilerat, så får de en ”dusch” av kemikalier. Dagens Press har undersökt det aktuella skåpet och kan bekräfta den uppgiften. Det verkar ha varit något slags läckage. Kemikalielukten är påträngande.

Att skåpet inte är ventilerat och har filter, eller åtminstone rengörs ordentligt så att det inte avger flyktiga föreningar, är förvånande.

BOLAGETS AGERANDE

Uppsjön av problem i Clas Ohlsons verksamhet i dagsläget är oroande. Bolaget vill alltså inte ens göra kemiska analyser av produkter som stinker av kemikalier och som potentiellt utgör allvarliga risker konsumenter. De garantier som Clas Ohlson har från sina leverantörer i Kina, där bolaget hämtar en stor del av sina varor, är inte vatten värda om det blir problem med en specifik batch i konsumentledet.

Bolagets agerande är under all kritik. Men man kanske är rädda för att få reda på vad det är för kemikalier som kinesiska bolag smyger med, medvetet eller omedvetet, i produkterna. Kinesiska företag är inte direkt kända för att bry sig om konsumenters hälsa.

Det är hög tid att Kemikalieinspektionen på allvar tar med Clas Ohlson i sitt tillsynsarbete och låter genomföra egna kemiska analyser av de varor bolaget saluför.

Det var bra att man tidigare bötfällde bolaget för brister i märkningen av produkter. Men det räcker inte på långa vägar.

HÅKAN FRISELL