LEDARSTICK Juristbolaget Familjens Jurist i Karlstad lämnar inte tillbaka handlingar. Det erfar Dagens Press reporter som för några år sedan anlitade bolaget i samband med ett arvsärende.

Familjens Jurist fick då ta emot ett antal dokument. Men reportern insåg efter ett tag att den jurist på Familjens Jurist, Sandra Rosén, som handlade ärendet verkade ointresserad av fallet och inte heller tycktes ha den kompetens som behövdes. Detta trots att den här typen av ärenden är något som Familjens Jurist i sin marknadsföring påstår sig klara av.

Hon gav vissa specifika råd som vi får anledning att återkomma till i en kommande artikel om bolagets agerande.

I slutet av juli i år bad reportern att Familjens Jurist återlämnar dennes handlingar. Men det verkar vara lättare sagt än gjort.

Familjens Jurist har skyllt på semestrar har skyllt på semestrar och personalbrist. Det är även oklart var dokumenten finns lagrade. Bolaget säger att de finns i ett arkiv någonstans men uppger inte var.

Sandra Rosén, som numer är kontorschef i Karlstad, erbjuder samtidigt att göra kopior på dokumenten och skicka dessa till reportern.

Men varför ska man acceptera det? Reportern har rätt till de dokument denne låtit bolaget läsa. Dokumenten är reporterns egendom.

Det är något mycket suspekt med Familjens Jurist:s hantering av sina klienters dokument.

Därför varnar nu Dagens Press konsumenter för att anlita Familjens Jurist.

/Dagens Press

Har även du dåliga erfarenheter av Familjens Jurist? Mejla till redaktionen @ dagenspress.se.