LEDARSTICK FoodMonitor har tidigare berättat om att Länsstyrelsen Värmland denna månad tagit ett beslut om att journalister ska övervakas när de tar del av offentliga handlingar. Nu anger länsrådet Johan Blom den ”verkliga” anledningen. Egendom måste skyddas, menar han. Det handlar om offentliga handlingar med ett återvinningsvärde på uppskattningsvis tiotals ören. Kan länsstyrelsen göra sig mer löjeväckande?

– Det är vår egendom. Vi har inga rutiner. Det är ingen som har gjort rätt eller fel, säger Johan Blom.

Läs vidare på FoodMonitor Plus

HÅKAN FRISELL