Om Dagens Press

© Copyright 2018.

Allt egenproducerat material på dagenspress.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring, eller varje annan form av utnyttjande av materialet, är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd.

Dagens Press görs av frilansjournalister. Tidningen är helt webbaserad. Den innehåller ofta artiklar som av någon anledning inte funnit en kanal i den övriga dagspressen.

Kontakta oss

Håkan Frisell, ansvarig utgivare tel: 070/7749333

maila oss på: redaktionen @ dagenspress.se