En ST-läkare på Vidar vårdcentral i Järna har skrivit ut ”olämpligt stora mängder Oxazepam”. Det har gjort att en patient misstänks blivit beroende av substansen. Det framgår av en anmälan som en annan läkare nyligen gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den aktuella patienten hade sökt vård för kroniska buksmärtor efter ett flertal kirurgiska ingrepp i abdomen. ST-läkaren dokumenterade inte att hon ordinerade patienten Oxazepam under det första besökstillfället.

Receptet förnyades sedan vid fyra till fällen från förra året fram till i år.

”Patienten blev därmed utsatt för risken för utveckling av bensodiazepinberoende och vi får tyvärr anta att en sådan beroendeutveckling har skett”, skriver den anmälande läkaren till IVO.

/Dagens Press