När en patient skulle till att sätta in en krona i munnen så putsade tandläkaren lite på tanden intill. Det orsakade ilningar. Senare känner patienten att det spänner konstigt i överkäken. Men tandläkaren säger sig, enligt uppgift, trots det inte se något ovanligt. Någon vecka senare spricker tanden. Röntgen visar också att en varböld bildats på roten. Därför extraheras tanden.

Men när det ska göras något åt den glugg som bildats blir det enligt patienten fel. En remiss ska skickas och patienten ska kallas på nytt. Men efter 6 månader har Folktandvården fortfarande inte hört av sig.

Då kontaktar patienten Folktandvården igen. Någon remiss verkar inte ha skickats. 

När patienten till slut kallas,m sex månader, senare har tänderna i munnen flyttat på sig. Då föreslår Folktandvården att en tillfällig protes sätt in.

Men nu har patienten fått nog. Patienten ifrågasätter varför hon ska betala för de misstag som tandläkarna på Folktandvården gjort.

”Jag anser inte att jag ska betala för sådant som Folktandvården brustit i …”, skriver patienten nyligen i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Det kan omöjligt vara jag som ska behöva stå för missar som skett, väntetider, felbehandling, rent kostnadsmässigt!”

Patienten vill nu att Folktandvåden tar sitt ansvar och rättar till de fel man gjort och dessutom utger ersättning för de behandlingar som gått fel.

Patienten har, enligt uppgift, behandlats på Folktandvåden i Karlstad i deras lokaler i stadsdelarna Våxnäs och Kronoparken.

/Dagens Press