Två asylsökande barn har blivit utsatta för oegentligheter på ett familjehem i Borås. Borås tidning har tidigare rapporterat om fallet. Nu har kommunen gjort en lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Vid barnsekreterarens och familjehemssekreterarens enskilda samtal med barnet berättar hen, liksom syskonet, om sin situation i familjehemmet där hen varit utsatt för inlåsning på vinden, hot om bestraffning, samt bestraffning i form av att springa ute i mörker eller få sina saker kastade”, skriver en rättshandläggare på Borås kommun i anmälan.

Barnen hade varit placerat i det aktuella familjehemmet tillsammans med sitt syskon sedan oktober 2015.

Oegentligheterna kom till kommunens kännedom när en skolsköterska larmade.

Dagen efter larmet blev barnen omplacerade.

/Dagens Press