En läkare på Hjärt- och Kärlcentrum i Södertälje struntade i att själv granska EKG-bilder från en ultraljudsundersökning av en patient. Istället litar hon på en bedömning som en Biomedicinsk analytiker gjort. Därför missas helt en förmaksflimmerorsakande hjärtsvikt. Patienten drabbas sedan av andnöd och hjärtsvikt och får åka med ambulans till sjukhus.

”Patienten blir undersökt med hjärtultraljud, EKO-doppler, av Biomedicinsk analytiker som gör bedömningen att vänsterkammarfunktionen är normal med frågetecken eftersom patienten har ett snabbt förmaksflimmer med frekvens runt 125 slag per minut. Läkaren som därefter träffar patienten granskar ej själv ultraljudsbilderna utan utgår endast från uppgifterna från EKO-protokollet från undersökningen”, skriver verksamhetschef Thomas Grunert på Hjärt- och Kärlcentrum, i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läkaren gör sedan bedömningen att patienten är kompenserad eftersom denne inte visar på andnöd vid gång i en korridor. Men läkaren gör en allvarlig miss, enligt Thomas Grunert.

”Eftersom läkaren inte granskar ultraljudsbilderna missar hon att vänsterkammarfunktionen är nedsatt till EF 30 procent”, skriver han.

Patienten skickas hem men drabbas av allt värre andnöd. Patienten tas till sjukhus med ambulans. Där konstateras hjärtsvikt.

Enligt uppgift mår patienten efter behandling nu bra igen.

Den aktuella läkaren fick nyligen svensk legitimation.

/Dagens Press