En sjuksköterska som var relativt ny på Järpegatans äldreboende i Grums kommun ifrågasatte om en ordination var riktig. Men ”språkförbistring” gjorde att hon uppfattade att den ansvarige läkaren tyckte den var riktig. Men det var fel.

”Sjuksköterska delar paracetamol i dosett trots att patienten har full dos sedan tidigare i dos av paracetamol”, skriver en handläggare på kommunen i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunen säger också att man har svårt att rekrytera erfarna sjuksköterskor och att relativt nyutbildade finns på några boenden.

/Dagens Press