I slutet av förra året fattade en bolagsstämma i företaget Swe Sprinkler Wäst AB i Säffle beslut om vinstdelning. Nu har en person, som äger 25 procent av aktierna, fått det beslutet ogiltigförklarat i Värmlands tingsrätt. Det hände när parterna möttes i rätten förra veckan. Samtidigt finns en uppgift om en av parterna önskar att bolaget ska upplösas.

”Den nu aktuella extra bolagsstamman hölls således den 17 december 2015 i Norrköping. Inför bolagsstamman hade någon kallelse inte skickats ut. Först efter bolagsstamman fick jag besked från … att man hållit extra bolagsstamma och samtidigt blev jag upplyst om att beslut fattas om vinstutdelning”, skriver delägaren i en stämningsansökan.

”Det är först nu som jag förstått att hela förfarandet är felaktigt och att jag sannolikt kommer att drabbas ekonomisk av det beslut som fattats.”

Under förhandlingen förra veckan beslutade domstolen att ogiltigförklara det beslutet från den aktuella bolagsstämman. Istället godtog käranden ett annat beslut som bolagsstämman tagit senare.

Enligt vad Dagens Press erfar så önskar en av parterna få till en upplösning av bolaget. Detta för att undvika fortsatta konflikter.

Swe Springkler Wäst AB leverarer kompletta springlersystem. Bolaget har 17 anställda och omsätter cirka 34 miljoner kronor.

/Dagens Press