Nyligen gick verkstadsföretaget Kristinehamns Turbin AB i Kristinehamn in i rekonstruktion i Värmlands tingsrätt. Anledningen var enligt uppgift bland annat att den norska storkunden Rainpower inte betalar sina fakturor i tid. Samtidigt pågår det en bitter strid om aktierna i moderbolaget KTAB Kristinehamn AB. Det påstås att en 30 procentig ägare i det bolaget dolts för kunder, leverantörer, och anställda. Vd:n i båda Kristinehamnsbolagen, Christer Johansson, har bestridit detta och hävdar att ett intyg som uppvisats i rätten är falskt.

ktab10

– Kristinehamns Turbin AB är inte på obestånd det är likviditetsproblem man har och har haft ett tag, säger en handläggare på Skatteverket.

Kristinehamns Turbin AB är en underleverantör till Rainpower som är involverat i ett miljardprojekt i Mocambique. Kristinehamns Turbin AB:s del i det projektet är enligt uppgift värderat till 25 miljoner kronor.

Om Kristinehamns Turbin AB skulle gå i konkurs kan det göra att anställda även i Mocambique förlorar sina jobb. Dessa anställda omfattas inte av någon lönegaranti.

Enligt Kristinehamns Turbin AB har Rainpower inte betalt fakturor i tid. Det har gjort att man tvingats anlita factoringföretag. Det har enligt uppgift hittills kostat Kristinehamns Turbin AB 1.4 miljoner kronor.

Enligt handläggaren på Skatteverket är det emellertid inte troligt att det blir en konkurs Kristinehamns Turbin AB. Han är optimistisk att den nu pågående rekonstruktionen kommer att lyckas.

I samband med en förhandling om rekonstruktionen tidigare denna månad så förde Kristinehamns Turbin AB fram möjligheten att en extern part skulle kunna gå in med pengar och ta över aktier i Kristinehamns Turbin AB.

Förhandlingarna om rekonstruktionen planeras att fortsätta under de närmaste månaderna.

Men innan Kristinehamns Turbin AB gick in i rekonstruktion så har det hänt något märkligt som också det blev ett pågående mål i Värmlands tingsrätt.

Enligt ett intyg från år 2001 som Sven-Göran Bjuhr, en person boende i Panama, lämnat in till Värmlands tingsrätt i samband med en stämning i november förra året så ska sanningen om exakt vilka personer som äger aktier i KTAB Kristinehamn AB inte tidigare kommit fram.

I intyget står nämligen att Christer Johansson äger 30 procent av aktierna, Werner Lang äger 30 procent, Sven-Göran Bjuhr äger 30 procent, och Björn Martinsson äger 10 procent.

ktab15

Sven-Göran Bjuhrs ägande skulle enligt stämningsansökan ”vara dolt och Johansson utåt presenteras som ägare av aktierna”.

Werner Lang påstås ha sålt sina aktier år 2006. De övriga ägarna delade på aktierna.

Werner Lang kan enligt en uppgift i tingsrättsförhandlingen ha fått ett avgångsvederlag på två miljoner kronor som en dold ersättning för aktierna.

Men Christer Johanssons ombud avfärdar kategoriskt det påståendet.

– Vi förstår inte uppgiften. Den är ny och stämmer inte med verkligheten, säger han.

Sven-Göran Bjuhr och Werner Lang ville, enligt stämningsansökan, öppet vara ägare till bolaget. Detta eftersom de var anställda på höga positioner hos den tilltänkta kunden GE Energy.

”Det bestämdes att Bjuhr, Johansson, och Lang, skulle äga 30 procent av aktierna och att Johanssons kollega Björn Martinsson skulle ingå som ägare till 10 procent av aktierna. Bjuhr och Lang ville inte öppet vara ägare till bolaget, eftersom de var anställda på höga positioner hos den tilltänkta kunden GE Energy. Det var därför endast Johansson och Martinsson som tecknade sig för aktierna och ingick i styrelsen”, skriver Sven-Göran Bjuhrs ombud i stämningsansökan.

År 2009 ska det enligt uppgift ha uppstått en schism mellan Sven-Göra Bjuhr och Christer Johansson. Sedan dess har Sven-Göran Bjuhr inte kunnat delta i förvaltningen av bolaget.

Sven-Göra Bjuhr bor sedan år 2008 i Panama.

För att tag sedan nåddes han av rykten att KTAB Kristinehamn AB skulle säljas. Sven-Göran Bjuhr vill därför få sitt ägande fastställt av Värmlands tingsrätt.

I bevismaterialet som han lämnat in finns även en bedömning av Nationellt forensiskt centrum, NFC. NFC, som tillhör polisen, har jämfört Christer Johanssons namnteckning på det aktuella intyget och aktiefördelningen med andra dokument som har hans namnteckning.

”Resultaten talar i någon mån för att den omstridda namnteckningen Christer Johansson på intyget i material 1 är egenhändigt skriven av Christer Johansson”, skriver NFC i ett sakkunnigutlåtande.

Enligt förhandlingen kan eventuellt ett vittne intyga att Christer Johansson sagt att Sven-Göran Bjuhr var delägare.

Enligt stämningsansökan var det i samband med att GE Energy våren 2001 beslutade att lägga ner sin monteringsavdelning som Sven-Göran Bjuhr, Christer Johansson, och Werner Lang, kom överrens om att bilda bolaget tillsammans.

Montörer som sades upp av GE Energy anställdes och hyrdes ut till GE Energy.

Christer Johansson har bestridit Sven-Göran Bjuhrs påståenden om detta.

”Sven-Göran Bjuhr har aldrig ägt några aktier i Kristinehamn Turbin AB, vare sig öppet eller dolt”, skriver ett ombud för Christer Johansson i en inlaga till tingsrätten.

Dessutom skriver ombudet att Werner Lang och Björn Martinsson uppgett att de inte skrivit på det aktuella intyget.

Det fanns enligt ombudet kontakter mellan KTAB Kristinehamn AB och verkstadsbolaget Voith att inleda ett samarbete.

”På något sätt blev dessa kontakter kända av Sven-Göran Bjuhr …”, skriver ombudet.

Voith drog sig, enligt uppgift, ur när de fick reda på kontroversen mellan Christer Johansson och Sven-Göran Bjuhr.

Det är i dagsläget oklart hur rekonstruktionen av Kristinehamns Turbin AB kommer att påverka stämningen mot Christer Johansson gällande aktierna i KTAB Kristinehamn AB.

HÅKAN FRISELL

Dagens Press Fakta:
Kristinehamns Turbin AB.
Moderbolag KTAB Kristinehamn AB.
Registreringsår 2007.
556730-4885.
Omsättning: 53.6 miljoner kronor (2014).
Resultat före skatt: 54 000 kronor.
Antal anställda: 48.

KTAB Kristinehamn AB.
Registreringsår 2001.
556618-2647.
Omsättning: 55.9 miljoner kronor (2014).
Resultat före skatt: minus 2.2 miljoner kronor.
Antal anställda: 51.

Enligt Bolagsverket ägde Christer Johansson 160 aktier i KTAB Kristinehamn AB, som då hette Kristinehamns Turbin AB, år 2001. Björn Martinsson ägde resterande 40 aktier. Samma ägarförhållande gällde enligt myndigheten förra året. Det är enligt uppgift vad som rapporterats senast av bolaget.

Bilden: Förhandling gällande rekonstruktion av Kristinehamns Turbin AB. Christer Johansson syns i mitten av bilden. Med på förhandlingen var även bolag som hade fodringar och Skatteverket. Foto: Dagens Press.