En patient hade nyligen opererats för tarmbesvär. Efter det att denne överflyttats till Kalix sjukhus inträffar en allvarlig vårdskada. En sköterska injicerar 20 000 E av läkemedlet Innohep istället för 200 E Heparin. Några dagar senare avlider patienten.

”Båda läkemedlen låg bredvid varandra och förpackningarna är snarlika”, skriver en chefsläkare i en kommentar.

”Under morgontimmarna nästkommande dag blir en anhörig son uppringd av bakjouren på medicinkliniken som meddelar att patientens tillstånd försämrats. Inget nämns om felmedicineringen. Patienten sjunker i blodvärde och blöder från stomin på buken. Enligt anhörig blöder patienten även ur munnen då man kommer dit på morgonen. Man får reda på vad som hänt av tjänstgörande sjuksköterska. Patientens tillstånd har försämrats påtagligt och man får ingen kontakt med denne som sedan avlider tre dagar senare.”

/Dagens Press