En sjuksköterska i Göteborg har visat på sådana brister i sin yrkesutövning att hon enligt Göteborgs Stad är en fara för patientsäkerheten. Hon ska bland annat ha gett patienter läkemedel utan läkarordination.

Sjuksköterskan arbetar med avancerad sjukvård i hemmet för svårt sjuka och döende personer.

Enligt Göteborgs Stad utgör sjuksköterskan en fara för patienter på grund av att hon ”enligt egen dokumentation gett läkemedel utan läkarordination”, haft en ”en bristfällig och otydlig journalföring”, och ”blandat ihop patienter”.

Dessutom ska sjuksköterskan ”inte tagit till sig instruktioner samt minnesluckor kring instruktioner”.

Detta framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en medicinskt ansvarig sjukskötare och en tillförordnad verksamhetschef på Göteborgs Stad i dagarna lämnat in.

/Dagens Press