Smög kanalen TV4 in otillbörlig marknadsföring i programmet ”Äntligen hemma” som sändes den 25 maj? Det ska nu Konsumentverket ta reda på.

”Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete uppmärksammat att marknadsföring i Äntligen hemma sänt den 25 maj 2016 kan ha presenterats som redaktionellt innehåll”, skrev Konsumentverket i igår i ett brev till TV4.

Konsumentverket ber att TV4 ska låta dem få ta del av programmet.

”Konsumentverket kommer sedan ta ställning till om det rör sig om en marknadsföringsåtgärd och i så fall om marknadsföringsåtgärden är otillbörlig och vem som eventuellt är ansvarig för den”, skriver Konsumentverket.

/Dagens Press