I samband med att Migrationsverket tidigare denna månad besökte den irakiska ambassaden tillsammans med en förvarstagen så uppstod våldsamheter. Den förvarstagne försökte även bita Migrationsverkets personal.

”Den irakiska ambassaden besöks för utfärdande av resehandling för den förvarstagne. Personalen på ambassaden ställer sina frågor vilket … besvarar med svordomar. Ambassadens personal avlägsnar honom ut ur ambassadlokalen och vid dörröppningen så springer han ifrån Migrationsverkets personal. Han hinns ikapp och stoppas. När personelen håller i honom agerar han hotfullt både fysiskt och verbalt. Detta för att ta sig loss för att fortsätta sitt rymningsförsök. Han förs in i transportbilen varpå han försöker bita Migrationsverkets personal när han märker att han inte kommer loss”, skriver en enhetschef på Migrationsverket i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

/Dagens Press