En allmänläkare har arbetat drogpåverkad på en privatägd vårdcentral i Stockholmsområdet. Han blev avslöjad när han i maj kom tillbaka från en vistelse i sitt hemland Afghanistan. Kollegor på vårdcentralen reagerade på att han inte verkade må bra och var så förvirrad att han inte ens kom ihåg sina lösenord till dator och journalsystemet. Bolaget beslutade då att drogtesta honom. Resultatet var positivt.

Läkaren blev därför i juni avstängd från sin arbetsplats. I slutet av augusti säger han självmant upp sig från sitt arbete.

Det var känt för arbetsgivaren att läkaren hade ett missbruksproblem redan år 2012. Allmänläkaren fick då även vård för sitt missbruk.

I januari i år bedyrade läkaren för arbetsgivaren att han varken missbrukade eller överkonsumerade beroendeframkallande medel.

Samma månad blev han också polisanmäld för sekretessbrott. Han ska enligt uppgift ha makulerat en annan läkares journalanteckning i sin egen journal. Allmänläkaren tilldelades en erinran för detta.

Allmänläkaren har flera anmälningar mot sig från patienter. I ett fall bedömde han bröstcancern hos en kvinnlig patient som svampinfektion. Det fick han också en erinran om.

Det är oklart om allmänläkaren i dagsläget fortfarande är aktiv i Sverige.

Hans tidigare arbetsgivare har i dagarna anmält honom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arbetsgivaren anser att han utgör en fara för patientsäkerheten.

/Håkan Frisell