En läkare brukar förskriva de narkotikaklassade läkemedlen Citodon och Treo comp. till sig själv ”för eget bruk”. Det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ett apotek i Finspång gjorde i dagarna.

Apotekspersonal har en skyldighet att anmäla läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt.

/Dagens Press