Hot och våld på Radiotjänst

Som Dagens Press berättat om tidigare så har Radiotjänst i Kiruna AB i Kiruna enligt ett skyddsombud vägrat att lämna ut incidentrapporter om hot och våld mot kontrollanter. Men Dagens Press har tagit del av sammanfattningar. Idag publicerar vi dessa. Stockholm är överrepresenterat i statistiken.

Av de 20 incidenter som inträffade förra året var 15 i Stockholm. I år har 4 av 10 inträffat i Stockholm.

Här är de fall hittills i år där våld förekommit:

2017-02-05: Efter avslutat besök blir kontrollanten kontaktad av tidigare besökt person. Mannen rycker tag i kontrollanten och håller fast honom. Då kontrollanten tar sig lös uppstår skada i axeln. Vittne kommer och mannen lämnar platsen. Anmälan till Arbetsmiljöverket upprättad. Flerfamiljsfastighet. Norra.

2017-03-10: En tidigare besökt person söker upp kontrollanten och vill återta sitt tidigare uppgivna medgivande. Han vill även fotografera kontrollantens legitimation vilket kontrollanten inte går med på. Mannen rycker tag i kläderna på kontrollanten och riktar slag mot kontrollanten, som inte träffar. Kontrollanten tar sig från platsen och mannen avviker då ett vittne dyker upp. Polis kontaktas. Anmälan gjord till Arbetsmiljöverket. Flerfamiljsfastighet. Södra.

2017-06-08: I samband med besök blir kontrollanten dragen i armen, när han försöker ta sig därifrån följer mannen efter och drar honom åter i armen och trycker upp honom mot vägg. Kontrollanten tar sig loss och kontaktar polis. Anmälan till Arbetsmiljöverket ska upprättas. Flerfamiljsfastighet. Stockholm

Här är de fall hittills i år där kontrollanten har upplevt ”obehag”:

2017-01-25: I samband med besök hotas kontrollanten som väljer att lämna platsen. Polisanmälan gjord av kontrollanten vid hemkomst. Distrikt Stockholm. Flerfamiljsfastighet

2017-03-01: Obehaglig situation uppstår då kontrollant i samband med besök blir uppsökt av en man som har starka åsikter om Radiotjänst. Situationen reder upp sig efter en stund, men kontrollanten upplevde obehag. Flerfamiljsfastighet. Distrikt Norra.

2017-03-05: Kontrollanten har avslutat sitt arbetspass. I samband med att han befinner sig på en parkering på en stormarknad kommer en bil emot honom i vad kontrollanten uppfattar det, avsikt att köra på honom. Han tar sig till sin bil och kör därifrån. Bilen följer efter honom och kontrollanten kontaktar polis. Polisen sänder ut en patrull för att fortsätta att leta efter mannen. Incidenten kopplad till tidigare besök hos hushållet. Distrikt Stockholm

2017-03-10: I samband med kontroll vill den besökte fotografera kontrollantens legitimation. Kontrollanten tillåter det inte och kontaktar polis och mannen avviker. Flerfamiljsfastighet. Södra.

2017-03-22: Kontrollanten upplever en hotfull situation då en man från ett tidigare besök söker upp kontrollanten igen och vill att kontrollanten åter ska visa sin legitimation. Kontrollanten upplever situationen och kontaktar polis. Mannen lämnar då platsen. Flerfamiljsfastighet. Stockholm.

2017-04-04: Kontrollanten blir hotad utomhus i samband med besök i området. Kontrollanten uppfattar situationen som obehaglig och kontaktar polis som kommer till platsen. Mannen avviker när han förstår att polis är kontaktad. Flerfamiljsfastighet. Södra.

2017-05-14: I samband med besök blir kontrollanten föst nedför trapp och mot utgången. Kontrollanten kontaktar polis. Enfamiljsfastighet. Södra.

Här är de fall förra året där våld förekommit:

2016-01-21: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök blir kontrollanten knuffad i bröstet. Ingen skada eller smärta har uppstått, men polis kallas till platsen och anmälan tas upp.

2016-02-12: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök blir kontrollanten fasthållen i jackan av den besökte. Upplever situationen som hotfull. Efter en stund släpper han taget, kontrollanten går därifrån och kontaktar polis som upprättar en anmälan.

2016-04-14: Flerfamiljsfastighet. Norra. Efter avslutat besök blir kontrollanten påhoppad bakifrån med stryptag. Han släpper men drar i kontrollantens arm så smärta uppstår. Kontrollanten tar sig från platsen och kontaktar polis som kommer till platsen och tar upp anmälan. Den besökte medger våld mot tjänsteman. Kontrollanten är i efterhand tilldömd skadestånd för händelsen.

2016-07-11: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök far den besökte ut med armen. Armbågen träffar kontrollantens ansikte och öga. Besöket avslutas av kontrollanten. Upplever svullet öga men det konstateras att ingen annan skada uppkommit. Kontrollanten ersätts för glasögonen, som gick sönder i samband med incidenten.

2016-11-27: Flerfamiljsfastighet. Norra. Efter avslutat besök då kontrollanten är på väg därifrån, tas strypgrepp på honom bakifrån av den besökte. Kontrollanten avvärjer överfallet, tar sig från platsen och kontaktar polis som kommer till platsen. Upplever obehag efter incidenten.

Här är de fall hittills i år där kontrollanten har upplevt ”obehag”:

2016-02-08: Besök i flerfamiljshus. Stockholms län. Man uppträder aggressivt och hotfullt efter avslutat besök. Kontrollant går från platsen.

2016-02-23: Besök i flerfamiljsfastighet. Stockholm. Efter avslutat besök följer en man efter kontrollanten och spelar in samtalet med mobiltelefon. Kontrollanten upplever situationen som hotfull. Efter en stund stannar mannen och kontrollanten lämnar platsen.

2016-03-10: Enfamiljsfastighet. Norra. Upprörd man vid besök. Efter avslutat besök följer mannen efter kontrollanten som åter förklarar regelverket. Efter en stund lugnar mannen ned sig och situationen lugn igen.

2016-03-11: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök upplever kontrollanten att personen är hotfull och att han ska börja fota av kontrollanten. I samband med detta lämnar kontrollanten platsen.

2016-03-16: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök blir en man hotfull och kontrollanten väljer att avsluta besöket och gå därifrån.

2016-03-24: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. En person följer efter kontrollant, samt hotar om våld. Kontrollanten tar sig från platsen och kontaktar polis. I samband med att kontrollanten tar sig från platsen, snubblar han och får ett skrapsår på knäet, samt river sönder sina byxor. Polis kommer till platsen och tar upp anmälan.

2016-04-12: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök uttalas rasistiska påhopp på kontrollanten. Kontrollanten upplevde situationen hotfull.

2016-04-19: Besök flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök vill en person fota av kontrollantens id-kort/kontrollanten. Kontrollanten går från platsen. Personen, och ytterligare en person följer kontrollanten men stannar då kontrollanten säger att han kommer att kontakta polis. Männen går från platsen.

2016-04-28: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök ifrågasätts kontrollantens idkort.

2016-06-12: Flerfamiljsfastighet. Södra. Efter avslutat besök följer den besökte efter kontrollanten. Han är otrevlig och kontrollanten säger att polis kommer att tillkallas till platsen. När polisen kommer skriver personen under på innehav.

2016-06-23: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. Efter avslutat besök vill den besökte fotografera kontrollanten. Kontrollanten lämnar platsen.

2016-06-27: Enfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök efterfrågas körkort eller liknande för att bekräfta id-kort som kontrollanten visar upp. När kontrollanten lämnar platsen blir registreringsnumret på hans bil fotat av den besökte.

2016-10-24: Enfamiljsfastighet. Stockholm. I samband med besök tar den besökte 01-kortet och vill inte återlämna det då personen hävdar att kontrollantens id-kort inte är riktigt. Polisanmälan gjord, men nedlagd.

2016-10-26: Flerfamiljsfastighet. Stockholm. Man uppträder hotfullt och hytter med näven till kontrollant. Kontrollanten lämnar platsen.

Här är det fall förra året då ett olycksfall inträffade:

2016-11-12: Besök flerfamiljsfastighet. Södra. Efter avslutat besök tar sig kontrollanten ned för en trappa och snubblar till så han ramlar och tar emot sig med armen. Smärta uppstår och kontrollanten uppsöker sjukvård. Kraftig stukning konstaterades.

Men det är inte bara Radiotjänst kontrollpersonal som blir utsatta för kränkande behandling. Dagens Press har tidigare berättat om hur Radiotjänst enligt uppgift utsatt allmänheten för både våld och hot.

LÄS OCKSÅ: Justitieombudsmannen struntar i Radiotjänst rovdrift

/Dagens Press

LÄS OCKSÅ: Skyddsombud larmar: Radiotjänst i Kiruna AB vägrar lämna ut incidentrapporter och har lämnat felaktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket