Ljusdals kommun: SverigesEnergi utnyttjade ungdomar på stödboende

Nyligen fick ungdomar på integrationsverksamheten i Ljusdals kommun besök av säljare från elbolaget Sveriges Energi. Någon ångerrätt informerades det inte om. Kommunen har nu anmält bolaget till Konsumentverket.

– Det är en jädra rutten bransch det där. Jag tycker det är bedrövligt hur de håller på, säger Ove Hansen, integrationspedagog på Ljusdals kommun.

– De går på folk i beroendeställning.

Ove Hansen berättar att bolaget även dykt upp hemma hos honom.

– De var hem till mig som privatperson också. De är djävligt påstridiga. Jag sa att jag hade besök men det var nästan så att jag inte skulle få stänga dörren.

I anmälan till Konsumentverket nyligen beskriver kommunen vad som hände:
”2017-07-11 kommer två stycken säljare från SverigesEnergi och erbjuder våra ungdomar ett elavtal. Med påstridiga metoder och snabba avslut försöker de få våra ungdomar att skriva på avtalet. Ungdomarna förstår inte vad de pratar om. Denna dag kommer en ungdom ner till personalen och visar upp en så kallad avtalssammanfattning han fått från säljarna. I avtalssammanfattningen var även alla kryssrutor ifyllda i förväg. Han förstod inte vad dessa säljare ville och han sa till dem att han redan hade ett elavtal med Ljusdals energi. Enligt ungdomen så har säljarna sagt att han skulle skriva på avtalet och sedan kunde han läsa igenom det han skrivit på. Ungdomen skrev på det så kallade avtalet, som är mer en broschyr än avtal. De skrev även in hans personnummer på deras hemdator. Det har även framkommit när vi pratat med ungdomarna att det inte blivit informerad om ångerrätt. På grund av säljarnas ställning har de utnyttjat dessa ungdomar genom att vilseleda dem genom att de inte förstår språket fullständigt, upplever personalen. Personal har samtalat med försäljarna att riva alla avtal de ingått med våra ungdomar, och avvisat dem från 18-plus lokaler. Om de har rivit dessa avtal de skrivit vet vi inte i nuläget.”

Vad gör ni för att undvika att det här händer igen?
– Vi har samtal med ungdomarna kring sådant här. Att de inte ska tacka ja till någonting, säger Ove Hansen.

– Det är vi som verksamhet som betalar elräkningarna deras men ungdomarna står på avtalet. De är väl inte så lättlurade som de kan tro. Men det är språkförbistringarna som kan ställa till det tror jag. Att man uppfattar det på ett sätt och så skriver man på något som man inte vet vad det är.

Dagens Press har sökt SverigesEnergi.

/Dagens Press

Dagens Press-Fakta:
SverigesEnergi elförsäljning AB.
Omsättning: 632 miljoner kronor (2016).
Resultat före skatt: minus 61 miljoner kronor.
Antal anställda: 65.