Konsument: SverigesEnergi tog ut avgift för ”brutet avtal”

En konsument avslutade nyligen sitt abonnemang hos skandalbolaget SverigesEnergi. Då ville bolaget av denne skulle betala en avgift för ”brutet avtal”.

”Jag har bytt elbolag och fått en slutfaktura från SverigesEnergi elförsäljning AB som innehåller en "avgift för brutet avtal" på 500 kronor. Jag tycker inte det är rimligt av följande skäl:
1. Det var inte vid avtalstecknandet tydligt att en sådan avgift skulle tas ut på det sätt man kan kräva att det ska var tydligt ett avtal mellan ett företag och en konsument. Någon avgift ska överhuvudtaget inte tas ut.
2. Avgiftens storlek är orimlig utifrån att den inte avspeglar några verkliga kostnader. Uppsägningstiden är tre månader och månadskostnaden är cirka 100 kronor. Den avgift företaget avser ta ut överstiger alltså väsentligt den totala intäkt man skulle haft under uppsägningstiden. Avgiften bör alltså vara betydligt lägre och företaget bör kunna styrka vilka faktiska kostnader som ligger till grund för denna”, skriver konsumenten i en anmälan till Konsumentverket.

Dagens Press har sökt SverigesEnergi.

/Dagens Press

Dagens Press-Fakta:
SverigesEnergi elförsäljning AB.
Omsättning: 632 miljoner kronor (2016).
Resultat före skatt: minus 61 miljoner kronor.
Antal anställda: 65.