I april 2015 skadades en arbetare på pappersbolaget Nordic Papers Seffle AB i Säffle i handen i samband med en driftstörning på pappersbanan. Nu får bolaget ett strafföreläggande av en åklagare på 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

”Den eller de personer inom bolaget som burit arbetsgivarens skyddsansvar har av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat dem till förebyggande av ohälsa och olycksfall vid arbete med aktuell maskin, såsom att se till att det funnits tillräckligt skydd som hindrat kontakt med maskinens rörliga och farliga delar, och har därigenom av oaktsamhet orsakat målsägandens skador som inte är att bedöma som ringa”, skriver Kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg, i strafföreläggandet.

/FoodMonitor

FoodMonitor-Fakta:
Nordic Papers Seffle AB tillverkar pappersprodukter till bland annat livsmedelsindustrin.

/Dagens Press