I juni beviljade kommunfullmäktige i Karlstad en detaljplan för en ny Moské i stadsdelen Rud. Beslutet överklagades men Mark- och miljödomstolen i Tingsrätten i Vänersborg meddelade ett avslag. Nu har den domen överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt av tre privatpersoner.

En av de som överklagar anser att ”man inte tagit tillräcklig hänsyn till att det ligger en höstadieskola och en gymnasieskola precis vid den tilltänkta moskén”. Han menar också att det kommer att bli en ohållbar trafiksituation i området om en moské byggs.

Den andra av de som överklagat säger att Mark- och miljödomstolen i sin dom sagt att hans bostad inte var tillräckligt nära det berörda området och att hans överklagan därför inte var relevant.

Han säger sig prata för ”många skrämda människor här på Rud där de flesta är äldre utan datorer och internet” och att de inte vet hur man överklagar.

Den tredje som överklagat, och som säger sig vara talesperson för sex personer som har rätt att överklaga beslutet, önskar mer anstånd med tiden för överklagande som är satt till senast den 3 november.

/Dagens Press