Sjuksköterska gjorde otillåtna journalslagningar på sig själv och anhöriga – åtalsanmäls

Trots att en sjuksköterska tidigare varnats polisanmälts för att ha gjort journalslagningar på sig själv, sin sambo, och hennes barn, har detta fortsatt. Detta enligt sjuksköterskans arbetsgivare som anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har i sin tur denna månad åtalsanmält sjuksköterskan.

”Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen finner IVO att … (sjuksköterskan) kan ha gjort sig skyldig till brott för vilket fängelse är föreskrivet”, skriver IVO i en åtalsanmälan till Åklagarkammaren i Örebro.

IVO har bett sjuksköterskan att yttra sig. Det har hon inte gjort. Hennes sambo har däremot i ett yttrande sagt att sjuksköterskan haft stor sjukfrånvaro och därför inte alltid kunnat hålla sig uppdaterad om nya bestämmelser rörande journalhantering.

/Dagens Press