Akademiska sjukhuset anmäler läkare som kränkte underläkare och skadade patienter

En läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under en längre tid betett sig avvikande mot kollegor. Därför anmäler nu sjukhuset läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Redan september 2015 utdelades en varning på grund av aggressiv och kränkande behandling av underläkare”, skriver sjukhuset i anmälan.

Enligt sjukhuset finns det risk ”att patienter även fortsättningsvis kommer utsättas för risker att skadas i vården”.

Enligt sjukhuset har den aktuella läkaren utsatt patienter för risker på följande sätt:
”Olämplig läkemedelsförskrivning med till exempel överbehandling med antipsykotiska läkemedel”
”Fått rekommendationer att minska doser på avdelning men inte tagit hänsyn till dessa och patienter har utvecklat allvarliga biverkningar som genererat vårdskador”
”Felaktig behandling ketoacidos och ej tagit hänsyn till överläkarkollegas påpekande om felaktig behandling”

Enligt uppgift har verksamhetschefen på sjukhuset haft flera ”allvarliga samtal” med läkaren. Även företagshälsovården har varit inkopplad och erbjudit läkaren en kurs i kroppsspråk.

”Trots dessa insatser har ingen förbättring skett”, skriver sjukhuset.

/Dagens Press