I dagarna beordrades två polismän till en adress i centrala Skellefteå. De möter upp med ett brottsoffer. Då får de veta att den misstänkte lämnat lägenheten beväpnad med en kniv.

”En av poliserna tar position vid lägenhetsdörren och den andra går upp en trappa i trapphuset i syfte att lokalisera den misstänkte. Polismannen får syn på den misstänkte, som då stegar snabbt fram mot polismannen. Eftersom trapphusets miljö inte erbjöd så många alternativa metoder, som att vid eventuell våldsanvändning kunna använda OC-spray eller batong, retirerade polismannen snabbt nedför trappan tillbaka mot aktuell lägenhet där den andre polismannen befann sig. Polismannen stängde igen dörren. Då försökte den misstänkte att slita upp dörren utan att lyckas. Den andre polismannen så att den misstänkte hade en kniv i handen, när han rusade efter polismannen”, skriver en chef på polisen i en anmälan.

”Situationen var sådan att om OC-spray använts, hade detta kanske inte tillräckligt snabbat gett effekt/påverkan på den misstänkte, så att denne avbrutit sitt brottsliga angrepp mot polismannen. Ej heller var situationen sådan att det bar säkerhetsmässigt lämpligt att gå i närkontakt med batong i ett sådant trångt utrymme med begränsad reträttväg. Situationen medgav ej heller att med nödvärn eller laga befogenhet verka med tjänstevapen mot den misstänkte, då detta kunde innebära överhängande risk för skador av rikoschett på tredje person eller tillskyndande polispatrull som befann sig i omedelbar närhet.”

/Dagens Press