Två medarbetare på Polismyndigheten i Luleå anklagar varandra för kränkningar. Det framgår av en anmälan nyligen.

”Medarbetare 1 uppger att denne utsatts för sexuella kränkningar av medarbetare 2 från 2017-08-01 fram till dagarna före jul vid ett antal tillfällen. Medarbetare 2 uppger att denne är allvarligt kränkt av medarbetare 1 som utpekat denne som brottslig inför ett flertal medarbetare på arbetsplatsen”, skriver en chef på Polismyndigheten i anmälan.

/Dagens Press