Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har nyligen åtalsanmält en kvinna från Syrien som enligt uppgift arbetat som gynekolog på en vårdcentral i Göteborg utan att ha läkarlegitimation. Där ska hon självständigt bland annat ha utfört gynekologiska undersökningar och vaginala ultraljud.

Kvinnan å andra sida uppger att hon enbart arbetat som läkarassistent och att hennes anställning nu upphört.

Men IVO har pekat på att tre journaler som man inhämtat från vårdcentralen enligt myndigheten visar att hon arbetat som läkare.

Socialstyrelsen beslutade år 2015 att låta kvinnan, som har en utländsk vårdutbildning, provtjänstgöra som läkare på ett universitetssjukhus våren 2016. Men kvinnan avbröt provtjänstgöringen efter fyra månader och hon godkändes aldrig som läkare av Socialstyrelsen.

IVO menar att kvinnan kan ha gjort sig skyldigt till brott för vilket fängelse är föreskrivet.

/Dagens Press