Konsumentombudsmannen, KO, har i dagarna ansökt hos Patent- och marknadsdomstolen om att företaget Jollyroom ska förpliktigas att betala 3 miljoner kronor i vite.

”Jollyroom har i februari 2019 överträtt Patent- och marknadsdomstolens interimistiska förbud från den 31 oktober 2018 genom att i marknadsföringen göra påståenden om utförsäljning utan att priserna för varorna har varit väsentligt lägre än Jollyrooms ordinarie priser”, skriver KO i ansökan.

Patent- och marknadsdomstolens förbjöd i sitt interimistiska beslut Jollyroom ”vid vite om 3 miljoner kronor, att vid marknadsföring av varor avsedda för barn och småbarn, barnrumsinredning, eller varor som annars är riktade mot blivande, eller nyblivna föräldrar, använda sig av uttrycken SALE, DEALS, 24H SALE, UPP TILL... i kombination med viss angiven procentsats, FLASHSALE, OUTLET, LAGERRENSNING, eller andra uttryck med motsvarande innebörd, om inte försäljningen sker under en begränsad tid och priserna inte är väsentligt lägre än Jollyroom AB:s ordinarie priser för motsvarande varor”.

Det beslutet överklagades inte och vann laga kraft.

/Dagens Press