I dagarna kom fordonsantennerna på ett stridfordon från A9 i Boden i kontakt med en kontaktledning vid passage av en plankorsning. En vagnchef fick föras till sjukhus.

”Strömmen fortplantade sig sannolikt genom antennen och antennfästet där en kraftig ljusbåge bildades och fortsatte genom karossen ut genom vänster framdäck, som punkterades med en explosion. Vagnchefen stod i samband med händelsen uppluckad på vagnchefsplats för att kontrollera att antennerna inte tog i ledningarna. Vajerspel för att fälla antennerna har inte fungerat till fylles vilket medförde att järnvägsövergången passerades med antenner i uppfällt läge. Vagnchefen tog sig snabbt själv ur vagnen. Ett omedelbart omhändertagande genomfördes av samtlig vagnspersonal. Ambulans och polis var snabbt på plats”, skriver ett högre befäl i en anmälan.

”Den skadade transporterades till Sunderby sjukhus för vård. Inledningsvis var skadeläget osäkert för vagnschefen. Efter undersökning på sjukhus konstaterades inga fysiska skador. Övrig vagnspersonal genomförde medicinsk kontroll med provtagning vid förbandets försvarshälsa.”

Ingen ur vagnspersonalen tycks enligt Försvarsmakten ha skadats vid tillfället.

Polisen har inlett en utredning. Stridsvagnen är omhändertagen för teknisk undersökning.

/dagenspress.se