Nyligen har ett anonymt tips som gäller om sexuella trakasserier av ett barn i Karlstads kommun kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten har sekretessbelagt vilken verksamhet det gäller.

”En … Karlstads kommun har blivit utsatt för sexuella trakasserier av manlig personal med initialer är inte mer än … år och personalen närmare 50 år”, skriver anmälaren.

”Barnet har berättat detta för enstaka personer och där har det framkommit att … är rädd att mista sin plats i hemmet om … berättar för socialen.”

/dagenspress.se