I dagarna åkte personal från Kronofogdemyndigheten till en fastighete i Enköping för att hämta ett utmätt fordon. Men gäldenären uppskattade inte att Kronofogdemyndigheten knackade på dörren och vägrade först att öppna. När myndighetens personal då gick till garaget hör de hur en dörr slår igen.

”En medarbetare går för att se om gäldenären kommer och ser då att denne kommer emot dem med ett basebollträ. Hon ropar då att alla, kollegor + låssmed + bärgare, ska sätta sig i bilarna. När de har satt sig i bilen ringer hon 112 och berättar vad som har hänt”, skriver Kronofogdemyndigheten i en anmälan.

”Gäldenären kommer samtidigt fram till bilen och slår till fönstret lite löst med basebollträet. Sedan går han bakom bilen och slår någonstans, inte heller då med full kraft. Polisen kommer till platsen efter cirka 10 minuter och springer fram till gäldenären. Använder pepparspray samt har dragna vapen. Brottar ner honom och sätter handfängsel på honom. Polisen lyckas komma över nycklar till garage och bil så bilen kan bärgas bort. Gäldenären förs i väg i polisbil. Förhör hålls med samtliga medarbetare.”

/dagenspress.se