Nyligen inspekterade personal från Arbetsmiljöverket en ROT-renovering på ett objekt i Uppsala. Samtidigt pågick asbestsanering. Det utsatte personalen för fara.

”Vi hittade allvarliga brister och beslutade att avbryta arbetet och sätta ett förbud på fortsatt arbete. Arbetstagaren som arbetade i saneringszonen kommer ut ur arbetszonen utan rengöring. Arbetstageran är dammig då det visar sig att han inte har några rengörings möjligheter i slussen. Detta gör att vi konstaterar att det är en stor risk för Asbest kontaminering av rummet vi befinner oss i. Vi avbryter och utrymmer lokalen”, skriver myndigheten i en anmälan.¨

”Vi har vistats i den misstänkt kontaminerade arbetsplatsen i cirka 45 minuter.”

/dagenspress.se