I dagarna hade en patient tillkallat ambulans eftersom denne drabbats av bröstsmärta. Men Ambulanssjukvården och Medicinjouren på Region Värmland misslyckas med att diagnostisera patientens hjärtinfarkt.

”Patienten får morfin och Midazolam utan effekt. Heparin intravenöst ges innan man fått kontakt med medicinjouren, som sedan inte tolkar EKG som en hjärtinfarkt. Nytt EKG ordineras som inte heller det tolkas som en hjärtinfarkt. Snabb transport till sjukhus där det efter ytterligare övervakning och utredningar konstateras vara en hjärtinfarkt”, skriver Region Värmland i en anmälan.

/dagenspress.se