Personal kan få vara ensam med 12 boende på ett privat äldreboende för personer med demens och grav demens i Örebro. Det är en ohållbar situation. Det framgår av en anmälan nyligen.

”Personalen hinner inte utföra de insatser som de boende behöver och insatser uteblir ofta, exempelvis planerad dusch. När personalen blir sjuk sätts inte vikarier in. Den personal som lyfter problem eller har synpunkter blir utfryst av ledningen”, skriver en anmälare.

”Personalen är mycket stressade och mår mycket dåligt. En del gråter under sitt arbetspass. Facket är inkopplade men säger att de inte kan hjälpa eftersom boendet är privat.”

/dagenspress.se