I dagarna kom personal på tivolit Gröna Lund i Stockholm undan en allvarlig olycka med blotta förskräckelsen. En säkerhetsrutin hade frångåtts. Det framgår av en anmälan.

”Tillbudet skedde vid arbete med den dagliga kontrollen av nödsläppsmotorn på attraktionen fritt fall spår 2, tilten. I nära anslutning till öppning av parken så får körpersonalen tillåtelse att provköra spår 3. Detta i sig är att frångå säkerhetsrutinen. När körpersonalen påbörjar provkörningen sker ett misstag och alla hämtare börjar röra sig nedåt. Personalen som arbetade på spår 2 kommer precis undan klämskador mellan hämtare och gondol. Gondolen åker därefter upp cirka 50 centimeter innan den stannar med mekaniker, 2 personer, stående på gondolen”, skriver en chef på Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli i anmälan.

/dagenspress.se

Fakta:
En hämtare är den delen av attraktionen som drar upp gondolen.