Företaget XXL Sport & Vildmark i Bromma har enligt Kemikalieinspektionen, KEMI, släppt ut produkten ”Gummiskrapa stor svart” på marknaden trots att den innehåller polyaromatiska kolväten i halter som överskrider gällande gränsvärden.

En soldat i Försvarsmakten skulle tidigare denna månad efter en övning tömma sin väst på en distraktionsgranat. Men säkringen åker ur och granaten exploderar i soldatens hand.

I november år 2015 genomgick personal på Svenska Afghanistankommittén i Stockholm säkerhetsträning i Tyskland. I samband med det skadades en person. Men det är inte förrän i dagarna som man anmäler det inträffade till Arbetsmiljöverket.

Flera konsumenter har anmält till Konsumentverket att biluthyrningsbolaget Hertz på ett otillåtet sätt tagit ut trängselavgifter. Nu riktar myndigheten kritik mot bolaget.

Tidigare skadades en anställd på Umeå Energi Elnät AB i Umeå när ett ställverk som vägde 700 kilo föll över henne. Detta när den anställde arbetade på en byggarbetsplats på Skolgatan i Umeå. En åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund har i dagarna beslutat att bolaget ska betala ett strafföreläggande på 150 000 kronor.

Ett samtal på Kirsebergsskolan i Malmö mellan personal och en elevs familj nyligen urartade till våld. En gravid lärare misshandlades.

I dagarna angrep enligt uppgift en brukare på gruppboendet Anumark i Umeå en ur personalen. Misshandeln pågick i tio minuter.

När anställda på klädesbutiken Zara i Göteborg nyligen skulle hjälpa tre personer att hitta kläder började de håna det svenska språket. När personalen bad dem att lugna ner sig hotade de en anställd och dennes familj.

En chefsläkare i Skövde har nyligen anmält en litauisk läkare i Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledningen är att läkaren, som arbetat i flera orter i Värmland och Västra Götaland, anses vara en patientrisk.

Cirka 120 åhörare och ett tiotal uniformerade och civilklädda poliser var på plats idag när islamkritikerna och debattörerna Mona Walter och Eddie Mohamed Omar dag gav föreläsningar i Karlstads stadsbibliotek. Inbjudan stod Sverigedemokraterna för.

Delar av vänsterrörelsen och Miljöpartiet har i många år varit ett sekulärt stöd åt islamister i det nätverk som kallas Muslimska Brödraskapet, MB. Det framgår av en rapport som Myndigheten för samhällskydd och beredskap publicerat i dagarna.

Butikskedjan ICA låter anställda på lagret i Helsingborg arbeta så mycket att de missar veckovilan. Detta enligt en anmälan om brott mot arbetstidslagen som facket i dagarna skickat till Arbetsmiljöverket.

I dagarna skulle ett team från SVT Nyheter Södertälje göra korta intervjuer med medborgare på torget i Hovsjö. Men de jagas snabbt bort av upprörda personer.

En klient ringde till socialsekreterare på Vindelns kommun och var mycket upprörd. Enligt klienten kommer någon att dö. Klienten har enligt uppgift tidigare uttalat hot mot socialtjänsten.

En förvarstagen blev nyligen våldsam på Migrationsverkets förvar i Gävle. Enligt uppgift uttryckte personen dödshot.

Tidigare denna månad kontaktade en person en polisman i Umeå. Personen ville träffa polismannen ensam utanför en bensinmack för att lämna viktig information. Men det hela visade sig vara ett bakhåll.

En inspektör från Arbetsmiljöverket var ute på en byggarbetsplats i Stockholm för att följa upp ett tips som handlade om personer som arbetade på ett tak utan fallskydd. Men fastighetsägaren började lägga sig i och undrade varför arbetsgivaren till dessa personer skulle behöva få förbud.

Personalen på asylboendet Hero Sverige i Stockholm hade nyligen veckosamtal med de boende. Men en av de asylsökande missförstod vad som sades. Det gjorde att en annan asylsökande på boendet hotade att våldta en anställds familj. Inklusive ett nyfött barn.

FoodMonitor har tidigare berättat om att Kemikalieinspektionen, KEMI, åtalsanmält gratulationskortbolaget Pictura i Karlstad för höga halter SCCP i en produkt. Nu är det dags igen. Denna gång handlar det om bly i en produkt som sålts av butikskedjan ICA.

Radiotjänst får fortsatt kritik för sitt agerande. Enligt en konsument är deras personal som ringer hänsynslösa.