En läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under en längre tid betett sig avvikande mot kollegor. Därför anmäler nu sjukhuset läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Tidningen Dagens Nyheter erbjöd nyligen en konsument en digital prenumeration som gäller en månad för 10 kronor. Men sedan var konsumenten fast i en prenumeration, trots tidningen löfte om att så inte skulle ske.

En konsument hade köpt en TV till en kompis. Därför vill skandalbolaget Radiotjänst nu skicka en faktura. Det framgår av en anmälan till Konsumentverket nyligen.

En konsument säger sig bli trakasserad av skandalbolaget Sveriges Energi. Det framgår av en anmälan nyligen till Konsumentverket.

En konsument vill nyligen säga upp sin prenumeration på tidningen Dagens Industri. Det visade sig vara lättare sagt än gjort.

Nyligen hade skandalbolaget Radiotjänst varit utanför en konsuments hem och påstod sedan att man hört en TV-mottagare. Det var felaktigt, menar konsumenten.

En god man har denna månad anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att hemsjukvården inte gett en kvinna i 80-årsåldern de mediciner hon behöver. Ingen verkar enligt den gode mannen vilja ta ansvar för det inträffade.

I mars 2016 och från den 26 december förra året till den 4 januari i år tillbringade Kanadas premiärminister Justin Trudeau på en semesterö som äg av den muslimska sektledaren Aga Khan. Nu konstaterar kommissionären för intressekonflikt och etik Mary Dawson att premiärministern brutit mot den kanadensiska lagstiftningen.

Trots att en sjuksköterska tidigare varnats polisanmälts för att ha gjort journalslagningar på sig själv, sin sambo, och hennes barn, har detta fortsatt. Detta enligt sjuksköterskans arbetsgivare som anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har i sin tur denna månad åtalsanmält sjuksköterskan.